Şia Cevap Veriyor

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haberle gelirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz.  Hucurat 6

USUL-I DIN


EHL-İ BEYT MEKTEBİ İNANÇLARI Din iki bölümden oluşur. 1-İtikat ve inanç boyutu: Buna, kısaca usul-i din (dinin esasları) denir. 2-Amel ve fiil boyutu: Buna da kısaca furu-i din (dinin teferruatı) denir Usul-u din insanın herşeyden önce bilmesi ve yakinde bulunması gereken şeylerdir...Ehl-i Beyt mektebine göre İslam dinin inaç esasları,ana hatlarıyla Tevhid,Adalet,Nübüvvet,İmamet ve Mead olmak üzere beştir;USUL-U DIN


Dinin temelini oluşturan konular ikiye ayrılır

I- Usulü din” dinin esasları ” beştir.
I - Tevhit

Allah´in varlığına birliğine hin bir esi benzeri bulunmadığına inanmak. Evveldir, ahirdir, bilendir, hükmedendin, daimi diridir, gücü yetendir, ganidir, duyan bilendir. Cismi sureti yoktur, cevher ve araz değildir, zamanı ve mekanı bulunmaz, ne dünyada nede ahret´ta gözle görülmeyecektir.

Deki Allah birdir.

“Gözler onu idrak edemez ve o gözleri idrak eder. “ ( En´am 103 )
2 - Nübüvvet

Peygamber´ligin Allah´in insanlara bir lütfü olduğuna ve birincisi Âdem sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.a.) olmak üzere 124 bin Peygamber onların getirdiği kitaplara ve verdikleri haberlere inanmak.

“. Peygamber´ligini kime vereceğini Allah daha iyi bilir.” (En´am 124)

Peygamber´lerin masum olduğuna her bakımdan diğer insanlardan üstün olduklarına yiğitlik, siyaset, tedbir, sabır, anlayış, zekâ gibi her sıfata üstünlüklerine inanırız.
3 - İmamet

Hz. Peygamber kendisinden sonra oniki Masum İmam´in geleceğini ve Müslümanlara önderlik yapacaklarını bildirmiştir. Bütün Müslümanların bu Masum imamlara itaat etmeleri farzdır. Yüce Allah bu konuyla ilgili Kur´an-i Kerim´de söyle buyuruyor :

“ Ey inanlar! Allah´a itaat edin onun Peygamber´ine itaat edin. Ve sizden Emir sahibi olanlara itaat ediniz.” (Nisa 59)

“Her kim ölürde zamanının imamını tanımazsa o cehalet devrinde ölmüş gibidir.”

Bütün Peygamber´ler kendisinden sonraki vasi ve halifesini Allah´in emri ile tayin etmiştir. Hz. Âdem Habibli tayin etmiş ve Musa (a.s) in on iki tane halifesi olmuştur.

En son Peygamber´de

“ Benim halifelerimin sayısı Musa (a.s) in halifelerinin sayısı kadardır” buyurmuştur.

Birçok ayet ve hadis´de Hz. Peygamber (s.a.a.) on iki imam´in özelliklerini ve imamet´in önemini beyan etmiştir. Hatta çeşitli hadislerde on iki imamın babalarının ismini ve kendi isimlerini açıklamıştır. Ehil-i Sünnet´in Kur´an-i Kerim´den sonra en önemli hadis kitaplarından olan Sahihi Buharı´de Hz. Peygamber : “ Benden sonra oniki tane halife gelecektir hepsi de Kureys´den “ dır buyurduğu rivayet edilmiştir. ( Sahihi Tirmizi- Müsned)

İmamet Peygamberliğin devamıdır. Yüce Kur´an- in ve İslam hükümlerinin zalimler, zorbalar ve çıkarcılar tarafından bozulmaması ve İslam dininin saptırılmaması için bir koruyucu ve muhafaza ediciye aklende ihtiyaç vardır. İmam´larin tayin edilmesi, bu yüzden gereklidir. İmamet meselelide Peygamber´lik gibi yüce Allah´in insanlara bir lütfu ve merhametidir. Geçmiş Peygamber´lerin kendilerinden sonra kavimlerinin bil husus Hz. Isa ve Musa (a.s) in kavimleri, İncil ve Tevrat´i Tarif etiklerini Göz önünde bulunduracak olursak, imamet konusununun ne Kadar önemli olduğunu daha iyi anlamis olacagiz. Çünkü ilsam dini en son din ve Kur´an-i Kerim´de en son semavi kitaptır.

Ve Hz. Muhammed (s.a.v) son Peygamber´dir.

Eğer imam´lar olmasa idi, Kur´an Tahrip edilir, İslam Dini degistirilirdi. Bu da bütün insanlığın saptırılması demektir. İmamların sözü tıpkı Peygamberlerin sözüdür.

İmam´itaat etmek, Hz. Peygamber´e itaat etmek demektir.

“ Çünkü imamlar gerçek ululemirdir. Kur´an bu konuda açıkça: “ Allah´a itaat edin, resule itaat edin ve sizlerden olan emir sahiplerine (Oniki İmam'a) itaat edin” (Maide- 92)

Hz. Peygamber´de bir hadisinde söyle buyurmaktadır: “ Onlar (imamlar) size hüccettir bende onlara hüccettim. Onlari red eden beni red etmiştir sayılır. Beni red eden ise Allah´i red etmistirki, böyle insan kâfirdir “

İmamet semasının yıldızları oniki tanedir. Bu imamlar kendi dönemlerinde Müslümanların Dini, siyasi, ekonomik ve sosyal meselelilerine yorum getirmiş, bu konularda yol göstermiş ve bütün ihtiyaçlarına cevap vermişlerdi. Ancak, İslam´in düşmanı çok olduğu için İslam dininin koruyucuları durumunda olan Hz. Peygamber´in Ehl- i Beyt´ini yok etmek isteyen düşmanlar, imamları hapis etmiş, sürgüne göndermiş veya zehirleterek şehit etmişlerdir. Bu nedenlede kıyamete Kadar gönderilmiş olduğu son dinin bozulmadan ve tahrip edilmeden baki kalmasını irade eden yüce Allah (c.c), en son imamı IMAM MEHDI (a.f) koruma altına almış ve gaybet perdesi arkasına çekerek, Hüccetini İslam düşmanlarının zarar ve tehlikesinden korumuş ve böylece İslam dinininde muhafaza buyurmuştur.

Hayati iki bölümden oluşmaktadır.

I - Gaybet- i Sugra

Bu dönem 70 yıl civarında olmuştur. Hz. Mehdi´nin “ Nevvabi Erbaa” dört temsilci vasıtasıyla Şia´larin sorularina cevap vermiş, temsilcileri aracigiliyla onlara yol göstermiştir. Dört özel temsilci olarak bilinen şahısların isimleri söyledir,

I - Osman Said bin´ül Amr´i

2 - Osman bin Said

3 - Hüseyin bin Ruh

4 - Ali bin Muhammed´ül Samuri

Hz. Peygamber´den IMAM MEHDI hakanda ondan nasıl yararlanacagiz die soruldugu zaman , Peygamber : “ IMAM MEHDI bulutlarin arkasındaki grünes gibidir” buyurdu.

2 - Gaybeti kubra

IMAM MEHDI (a.f) en son olarak temsilcisine buyurdular ki :

Artik senden sonra halk arasında özel temsilci tayin etmeyeceğim. Bunun üzerine o mübarek IMAM´dan dan peki bundan sonra Şia´lar meselerinin kimden öğreneceklerdir diye sorunca Hz. İmam söyle buyurdu :

“ Vukuu bulan hadislerde, bizim hadislerimizi rivayet eden (Müctehidlere) müracaat ediniz. Zira onlar sizlere benim hüccetim ve bende onlara Allahi´in höccetiyim. “

Oniki Imam´in isimleri

I - İmam Ali

2 - İmam Hasan

3 - İmam Hüseyin

4 - İmam Zeyn´ül Abidin

5 - İmam Muhammed Bakir

6 - İmam Cafer-i Sadik

7 - İmam Musa El- Kazım

8 - İmam Rıza

9 - Imam Muhammed Taki

10 - Imam Ali En - Nakiy

11 - İmam Hasan Askeri

12 - İmam Muhammed Mehdi El- Kaim El Müntazar b. Hasan

Bu imam´lar halka Allah´in hüccetleridir. Bunların hepsi Resulallah´in nurundandir. Onlar da Peygamber ´imiz gibi ilim, hilm, fazilet, adalet, ismet güzel huyluluk vs. Gibi güzel sıfatların hepsine sahipler. Nasıl olmazlar ki onlar Hz: Muhammed´in vasi ve halifeleri halkin İmam, Önder ve beseriyete Allah´in hüccet ve delilleri deyil midirler?
Allah bizleri Ehl- i Beyt Imam´larina uymaga muvaffak etsin. Biz ancak yârdim dileriz.
4 - Adalet

Allah- u Teâlâ´nin adil olduğuna kimseye zulüm etmeyeceğine inanmaktayız. İtaat edenlere sevap verir, isyan edenleri cezalandırır.

“ Allah kullarına zulmü iradare etmez. (Gafir 31)
5 - Me´ad

Bütün kainatın yeniden dirileceğine inanırız. Allah-u Teala ölümden sonra vaad ettiği kıyamet gününde yenide diriltecek ve hesaba çekecektir.

“ Onu ilk defa yapıp meydana getiren, diriltir onu ve o, her çeşit yaratmayı bilendir. USUL-U DIN 

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

KAYNAK