Şia Cevap Veriyor

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haberle gelirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz.  Hucurat 6

İMAM HUMEYNİ'YE ATILAN ÇİRKİN BİR İFTİRA DAHA!         .

Lütfen Okuyunuz!

Facebook Sayfalarını gezinirken, bir arkadaşımızın sayfasında, İmam Humeyni'yi kötülemek için, İmam Humeyni'nin Keşful Esrar isimli Eserinin 149 ile 155.ci Saifesini Delil göstererek, İmam Humeyni'nin aynen şöyle dediğini iddia ediyor: "Apaçık görünüyor ki, Nebi Allah’ın imamet konusunda ona vahyettiğini tebliğ etmemiştir. Eğer Nebi, tebliği yapmış olsaydı, şu anki İslam beldelerinde Müslümanlar arasındaki bu ihtilaflar ve münakaşalar patlak vermezdi."

İmam Humeyni adına söylenen bu söz çirkin bir iftiradır. İmam Humeyni'nin hiç bir zamanda ve mekanda veya eserlerinde böyle bir söz asla yoktur. Biz "her duyduğuna inanan bu saf" arkadaşımızın bu iddianın altına kaynak olarak yazdığı Keşful Esrar'ın 149 ile 155 Nolu sayfalarını bulduk. İlgili sayfaları Cevat Gök Hocamıza ve Musa Güneş hocamıza okuttuk ve bu iki sayfada böyle bir yazının ve iddianın OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİ. Yani İmam Humeyni'nin eserinde olmayan ve Onun söylemediği bir sözü varmış ve söylemiş gibi sunmak VEBAL'DİR, İFTİRADIR VE BÜYÜK GÜNAHTIR.

  Ekteki 2 sayfa, Keşful Esrar'ın 149 ve 155 Nolu Sayfalarıdır. Dileyenler ve Arapça bilenler okuyabilir. Bu sayfalarda böyle bir söz yoktur...

  Ayrıca aynı eserin, 150 Nolu sayfasında bu iddiayı çürütecek bir söz vardır ki; İmam Humeyni "İmamet Nübüvvetle yan yana..." Başlığında aynen şöyle diyor: "İslam'ın ilk ortaya çıktığı ve Hz. Peygamber'in ilk (genel) davette bulunduğu günü hakkında az bir malumata sahip olan kimse, İmamet'in İslam'da Peygamber'İn ilk gününden son nefesine kadar nübevvetle omuz omuza, yan yana olduğunu kesin bilir.

"Yakınlarını uyar." ayeti indiğinde Allah Resulü (s.a.a) tüm yakınlarını ve akrabalarını evine davet etti ve orada peygamberliğini ilan etti ve dünmya ahiret kurtuluşları için kendisine iman etmelerini söyledi." (Hadis uzundur, ben özetle aktardım ve hadis kitaplarında mevcuttur zaten.) Ve "İçinizden kim benim vezirim olacak?" diye sordu, İmam Ali'den başka kimse olumlu cevap vermedi... Bunun üzerine İmam Ali'nin boynundan tutup, "Bu, benim kardeşimdir, benim halifem ve vasimdir..." buyurdu... (Bu kısmı bize aktaran Musa Güneş Hocamıza teşekkür ediyorum.)

  Allah bu iftiraları piyasaya sürenleri ıslah etsin. Islahlık değillerse Allah nasıl muamele edilecekse öyle muamele etsin inş.