Şia Cevap Veriyor

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haberle gelirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz.  Hucurat 6

"KEŞF'UL ESRAR" 


İmam Humeyni'ye ait olan bu eşsiz eser maalesef tekfirciler ve fitneciler tarafından tahrif edilebildiği gibi eserde var olmayan bir takım sözler, Sünni Müslümanlara varmış gibi sunuluyor.


Dünkü programda bu eserin ismi çokça zikredildi... Bu eser üzerin İmam Humeyni ve Şiilere atılan bir başka iftiraya dikkat çekelim...


Ve bakalım, bunlar hangi Keşf'ul Esrar'a bakıyorlarmış...


İddia şu ki, "Güya" İmam Humeyni yazdığı Keşf'ul Esrar isimli eserinde Allah Resulü için şöyle demiştir: "…ve açıktır ki, eğer Rasulullah s.a.a, imamet meselesini Allah'ın ona emrettiği gibi tebliğ etse idi…"


İftiracıların bu cümleyi beyan ederek, İmam Humeyni'nin Allah Resulüne, Allah'ın emrine itaat etmediğini ve verilen görevi başarı ile yerine getirmediğini iddia etmeye çalışmışlar ve iftirayı atmışlardır. Ancak Hakikat nedir? Gelin ona bakalım.


1- Resimde gördüğünüz Sol tarafta ki Sayfa Keşf'ul Esrar'ın Orjinalidir. Ve Orada yukarıda belirttiğim söz konusu iddia geçmemektedir. Peki bu iddiaya "Keşf'ul Esrar" Kaynak gösterilmesine ve belirtilen yerde geçmemesine rağmen bu söz nerede geçiyor?


2- Sağ Tarafta ki Sayfa ise 1987 yılında Dr. Muhammed El Benderi adlı bir şahıs tarafından Ürdünde basılmış Keşf'ul Esrar'ın Arapça Tercümesidir. Bu Tercümeye ise Selim El Helali isminde biri talik yazmıştır.


3- Çevirinin yani Arapça Tercümenin kendisi Keşf'ul Esrar'ı başından sonuna tahrif etmiştir. Yazılan Talik ise Arapça Tercüme tahrif olmasına rağmen daha da berbat etmiştir.


4- En yukarıda İmam Humeyni'ye atılan çirkin iftira, işte Tahrif edilmiş olan Keşf'ul Esrar'ın Arapça Tercümesinden alınmıştır. Bu iftirayı atanların hiç birisi Kaynak olarak Arapça Tercüme, Ürdün Baskısı falan, filan yazmamıştır. Dolayısı ile binlerce insan ilk okuduğunda gerçekten de Orjinalinde böyle bir şeyin olduğunu zannetmiştir.


Peki Hakikat nedir? Orjinalinde O söz nasıl geçer? Gelin hep beraber onada bakalım. İftira olan sözün Orjinali, İftirasız ve tam hali şöyledir:


…ve açıktır ki, imamet meselesi Allah'ın irade ettiği, Resulullah s.a.a'in tebliğ ettiği ve çalıştığı gibi olsa idi, İslam memleketlerinde olan tüm bu ihtilaflar, savaşlar, kan akıtılması olmazdı, dinde usuldan füruya kadar olan tüm bu ihtilaflar olmazdı...


İŞTE MESELE BUDUR. ALLAH'IN LANETİ YALANCILARIN ÜZERİNE OLSUN.

Kaynak: Murtaza Aksu