Şia Cevap Veriyor

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haberle gelirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz.  Hucurat 6

Humeyni Hz. Aişe için Hakaret Ettimi?

Bildiğiniz gibi, Paylaşım sitelerinde ve iki Fitne haber sitesinde bu belge yayınlandı ve altına Tercüme olarak Aynen şunlar yazıldı.Humeyni nin Taharet isimli kitabı 3. cilt 457. sayfasında yazılan cümle  Aişe , Talha , Zübeyre , Muaviye ve benzerleri köpek ve domuzdan daha da pistirler .

ALLAH’IN LANETİ YALANCILARIN ÜZERİNE OLSUN.

O kadar sahtekarlar ki, Arapça sayfa üzerinde çeviri ve tercüme oyunu yaparak iki farklı cümleyi birbiri ile birleştirip, GÜYA Ayetullah Humeyni “Humeyni nin Taharet isimli kitabı 3. cilt 457. sayfasında yazılan cümle  Aişe , Talha , Zübeyre , Muaviye ve benzerleri köpek ve domuzdan daha da pistirler  demi gibisinden iftiralarla insanların Şia’dan nefret etmesini sağlıyorlar.

Ekte ki Belge, İftiracıların (Allah Lanet etsin) Youtubede ve Facebookta sık sık paylaştıkları ve Ayetullah Humeyniye Ait olan Taharet isimli eserin 3. cildinin 457. sayfasıdır. Hele ki Bu sayfaların gerçekten Ayetullah Humeyni’nin Orjinal eserinden olup olmadığını net olarak bilmiyorum. Tek bildiğim Vahhabi ve İftiracıların İmam Humeyniye ait diye yayınladıkları belgenin bu olduğudur…

Sayfada işaretli kısımları olduğu gibi aktarıyorum…

Bölüm’ün başlığı: Harici ve Nasibilerin Dünyadaki Temizliği

 Altı çizili ilk bölümün tercümesi

İmam Ali’yle a.s Aişe, Zubeyr, Talha, Muaviye gibi her ne nedenle olursa olsun savaşan kişi necis değildir.

 Altı çizili ikinci cümlenin tercümesi:

(İmamlarla savaşanlar) eğer saltanat için kureyşin düşmanlığı, arapların düşmanlığı için imamla savamışsalar veya çocuklarını ve babalarını öldürdüğü için imamla savaşsalar savaşlarının sebebi diyanet olmazsa. Bu durumda her ne kadar köpeklerden ve domuzlardan daha alçak olsalar bile necis değillerdir…

 Açıklama: İkinci altı çizili kısım “ان “ ile başlıyor ki, bu şart cümlesidir yani “her ne kadar” anlamı vermektedir. Burada “ان” kesinlikle anlamında değil şart belirten “her ne kadar” anlamında kullanılmıştır. Yani anlam şunu ifade etmektedir,

nasibiler(imamlara küfür ve düşmanlık içinde olanlar) her ne kadar köpek ya da domuzdan daha aşağılık insanlar bile olsalar bile bu kural geçerlidir” Bir diğer nokta ise, nasibilerin domuzdan daha beter olduklarına dairdir ki Vesail’uş Şia’daİmam
Cafer’den a.s şu hadis nakledilmiştir:
“ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناصب لنا اهل البیت لانجس منه”
Allah domuzdan daha beter(aşağılık) bir varlık yaratmamıştır ancak nasibiler domuzdan daha beterdir.(Vesail’uş Şia, c.1 ma’ul muzaf 11.bab 2. Rivayet)

Bu da gösteriyor ki, burada domuz örneği Aişe için değil nasibiler için getirilmiş ve şarta bağlanmıştır….